Общинските съветници от ВМРО Красимир Ангелов и Момчил Янков внесоха в ОбС – Враца Предложение, с искане за промяна на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на новородени и/или осиновени деца на територията на община Враца.

Патриотите предлагат към досега съществуващият критерий, родителите да са навършили 18 години, да бъде добавен образователен ценз. Така според тях ще се стимулират младите хора да завършват, освен средно образование и висше.

Следователно и еднократната финансова помощ ще расте заедно със степента на образование и поредността на детето в семейството.

До този момент еднократната помощ е в размер на 300 лева за първо дете.

От групата на ВМРО предлагат

ако родителите са завършили висше образование с бакалавърска степен еднократната помощ да бъде с 50 лева повече, респективно с още 50 лева до достигането на размер от 400 лева за родители с висше образование степен „Магистър“.

Общинските съветници Красимир Ангелов и Момчил Янков смятат, че тези промени в правилника са напълно реални за изпълнение и ще предложат на колегите си в ОбС – Враца те да бъдат гласувани до края на годината, за да влязат в сила от 1 януари 2021 година.