Общинският съветник от “Демократична България” Георги Генов от името на гражданите, изразяващи позиции в социалните мрежи, изчете питане във връзка със становището на Община Враца относно евентуална инвестиция на Монбат.

От отговорите на Калин Каменов стана ясно, че единственото, което има на този етап е заявено инвестиционно намерение, което в рамките на предходния месец е било обявено публично на сайтовете на Общината и РИОСВ.

Няма издавани други разрешения, като например за изграждане на подобна инсталация.

“Странното е, че нито един от недоволните не е изразил официално своето възражение в законоустановения срок.”, каза кметът Калин Каменов.

Той потвърди своята позиция, която изрази и по-рано този месец, а именно че

е изискал инвеститорите да дойдат и публично да обявят своя проект, като отговорят на въпросите на врачани.

“Най-лесно е да се зачерква и да се каже как нещо няма да стане. Инвеститорът да дойде тук и да представи публично своя проект и тогава, както аз, така и вие да сме убедени дали тази бъдеща инвестиция трябва да се случи или не.

Тук, в тази зала, и другите двама инвеститори са отговаряли на вашите въпроси.

Но ако тези инвестиции увреждат околната среда и създават предпоставки за риск за здравето, то решението е абсолютно ясно какво ще бъде. 

Отхвърляли сме десетки инвестиционни намерения с единствената задача да запазим здравето на хората и екологията.”, каза още Калин Каменов.