В Окръжен съд – Враца бе освободена, поради навършването на 65-годишна възраст, съдия Лидия Крумова Нецовска – Кътова. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – София през 1985 г. Започнала е работа в съдебната система през 1986 г., като последователно е била младши съдия, съдия-изпълнител, районен съдия и окръжен съдия. В Окръжен съд – Враца е назначена с решение на ВСС през 1994 г. и правораздава в него до настоящия момент, повече от 30 години. В кариерата си на съдия Лидия Крумова Нецовска – Кътова разглежда предимно наказателни дела. В годините тя се доказа, като справедлив, обективен и безпристрастен магистрат.

През 2013 г. на съдия Лидия Крумова Нецовска – Кътова е връчена Грамота-награда на името на италианския магистрат Джованни Фалконе.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като на 11 юни т. г. поощри съдия Лидия Крумова Нецовска – Кътова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и с парична награда. Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.