Давността на отпуска за 2021 г. изтича в края на 2023 г., напомнят от ИА „Главна инспекция по труда“. С разрешение на работодателя могат да се използват всички дни отпуск, които не са погасени по давност, без значение дали са отложени, или не за следващата календарна година.

Всеки работник е длъжен да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, в рамките на която той се полага. В началото на годината работодателят има задължение да информира работниците за полагаемите му дни отпуск, включително и тези, останали от предходната година. Той трябва също да създаде организация за тяхното използване.

Със съгласието на работодателя работниците и служителите могат да отложат част от платения си отпуск за следващата календарна година. Част от него може да бъде отложен и от работодателя при важни производствени причини.

Във всички случаи поне половината дни отпуск трябва да бъдат използвани в календарната година, за която се отнасят.

За останалите трябва да бъде осигурена възможност да се използват до средата на следващата година.

След този срок работникът или служителят може да използва прехвърлените дни с 14-дневно предизвестие, като в случая не е необходимо съгласието на работодателя.

В този случай трябва да има доказателства, че отпускът е поискан от работника/служителя и е бил отказан за ползване от работодателя.

Според трудовото законодателство платеният годишен отпуск не може да се компенсира с парични обезщетения.

Обезщетение се изплаща само при прекратяване на трудовите правоотношения за всички дни отпуск, непогасени по давност, независимо дали са прехвърлени, или не. Давността на отпуска спира да тече в периодите, в които работниците и служителите използват друг вид дългосрочен отпуск – за бременност и раждане, гледане на дете и др.