Със заповед на министъра на вътрешните работи от 29.06.2021 г.  зам.-директор на ОД МВР Монтана е комисар Даниел Псалтиров.

Главен комисар Псалтиров е завършил Академията на МВР, специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и специалност “Право” в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград. В РУ Монтана постъпва през 2004 г., като е заемал длъжностите дознател, началник на РУ Монтана и директор на ОДМВР Монтана. До момента бе началник на разследващите полицаи в РУ Монтана.

Новият началник на РУ Лом е главен инспектор Георги Петков, а началник на РУ Берковица е главен инспектор Мартин Йонин.

Главен инспектор Георги Петков е завършил ТУ Габрово и УниБИТ-гр. София. В РУ Лом постъпва през 1993 г., като е преминал през длъжностите полицейски инспектор, разузнавач, началник на Участък Якимово и РУ Лом. До момента бе началник на криминална полиция в РУ Лом.

Главен инспектор Мартин Йонин е завършил Технически университет – гр. София. В РУ Берковица постъпва през 2001 г. като инспектор КОС в охранителна полиция. Работил е като разузнавач в РУ Берковица, разузнавач в РУ Вършец, н-к РУ Вършец, н-к сектор “Управление на собствеността и социални дейности” в ОДМВР Монтана. До момента бе разузнавач в криминална полиция на РУ Берковица.