През четвъртото тримесечие на 2022 г. (40-ата – 52-ата седмица) броят на починалите е 26 078, а коефициентът на обща смъртност – 15.3‰.

Смъртността при мъжете е по-висока (16.4‰) в сравнение с тази при жените (14.3‰).

Смъртните случаи намаляват с 20 305, или с 43.8% спрямо същия период на 2021 г., а спрямо третото тримесечие на 2022 г. нарастват със 783, или с 3.1%.

Най-висока смъртност през четвъртото тримесечие на 2022 г. е регистрирана през 44-ата седмица (31 октомври – 6 ноември) – 2 090 лица, или 16.0 на 1 000 души от средногодишното население, а най-малка – през 47-ата седмица – 1 879 лица, или 14.4‰.

Прирастът на смъртните случаи по седмици през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо средноседмичните стойности за периода 2017 – 2021 г. варира в границите от (-267) до (-972) броя. Най-голямо е намалението на смъртните случаи през 47-ата седмица – 972 случая, или смъртността намалява с 14.4% спрямо базовия период (2017 – 2021 година).

През четвъртото тримесечие на периода 2017 – 2022 г. възрастовото разпределение на починалите се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 40 до 69 години.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на починалите.

С най-голям спад са областите Видин (-51.1%), Благоевград (-51.0%) и Монтана (-49.4%), а с най-малък – областите Кърджали (-32.3%), Смолян (-37.8%), и Бургас (-37.9%).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие в деветнайсет от областите на страната се наблюдава увеличение в броя на починалите, като то е най-голямо за областите Кърджали (24.8%), Перник (16.8%) и Ловеч (15.7%).

В останалите девет области е регистриран спад в броя на починалите. С най-голямо намаление са областите Добрич (-8.4%), Търговище (-7.3%) и Разград (-6.0%).