Всички нанесени щети на сгради и автомобили в Ребърково от взривните работи ще бъдат отстранени за сметка на строителя

В изпълнение на заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Ясен Йорданов експерти от дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ извършват проверка на изпълнението на строителните работи и взривните дейности при модернизацията на трасето на път I-1 Мездра – Лютидол в района на Ребърково.

От началото на 2023 г. са извършени контролирани взривни работи в 19 дни съгласно утвърдена процедура и в сътрудничество със служба „Контрол на общоопасните средства“ към Министерство на вътрешните работи. От началото на юли до момента са изпълнени взривни работи в 16 дни според графика за строително-монтажни работи.

Извършването на взривните дейности се определя от необходимостта от отстраняване на голямо количество земна и скална маса, което се установява при изпълнение на строителството. Изготвяне на график на необходимите взривни дейности е непосредствено след констатиране на невъзможността те да бъдат изпълнени с наличната строителна техника.

Съгласно графика за изпълнение обекта на 13 ноември т. г. са извършвани взривни дейности в района на село Ребърково. На 14 ноември т. г. е сформирана комисия от представители на строителя на обекта и кмета на Ребърково, която в присъствието на потърпевши граждани е извършила оглед на имотите в близост до мястото на взривните работи. Описани са щетите. Установено е, че около 15 къщи са със счупени керемиди, а 2 автомобила – със счупени стъкла. Предприемат се необходимите мерки за отстраняване на всички нанесени щети за сметка на строителя.

Строителните дейности за модернизацията на трасето на път I-1 Мездра – Люти дол се изпълняват от Консорциум ДЗЗД „МБ ЛОТ 2-2019“ с участници: „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство-Благоевград“ АД, „Вахостав-СК, а.с. /ООД/ съгласно договор от 2019 г. след проведена тръжна процедура по ЗОП Обектът е в строеж и съгласно нормативните изисквания изпълнителят има застраховка за случаи на инциденти и вреди, нанесени на трети лица.