И през тази година МОСВ се включва в кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения.

Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  Избери как да се придвижиш, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Кампанията се стреми да активира като участници общините, училищата, неправителствените и бизнес организации, както и да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност.

24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие.

Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и здравословните проблеми.

Ежегодно организираните събития по повод кампанията дават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.