Главният прокурор на Република България Иван Гешев участва в работни съвещания с магистратите от Окръжна прокуратура-Враца, Окръжна прокуратура-Видин и районните прокуратури в двата града.

С Иван Гешев бе и Апелативният прокурор на София Росен Димов.

Основни теми на разговорите бяха приоритетите в работата на прокуратурата, противодействието на конвенционалната престъпност и зачестилите атаки срещу независимостта на съдебната власт.

генерал агрохимикали

Срещите са част от продължаващата обиколка на главния прокурор в петте апелативни района на страната.

По време на посещенията той се запозна на място и с условията на работа на магистратите и съдебните служители.

В рамките на провеждащата се във Врачанския регион операция срещу битовата престъпност главният прокурор Иван Гешев, апелативният прокурор на София Росен Димов и зам.- главният секретар на МВР главен комисар Стоян Темелакиев  посетиха и врачанското село Краводер, където разговаряха с местни жители.