В Министерство на здравеопазването днес ще бъде подписан анексът към Националния рамков договор.

В края на миналата седмица от Българския лекарски съюз утвърдиха параметрите и условията му, след близо двумесечни преговори със Здравната каса.

Постигнат е консенсус да има повече средства за прегледи и изследвания в извънболничната помощ.

И още – залага се лесен достъп до високоспециализирани изследвания като ядрено-магнитен резонанс. Заложено е да бъде удължен болничният престой за тежките случаи на инсулт

Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения.