Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, а през последните години по-тежките случаи зачестяват многократно.

Насилственото поведение над интимния партньор в някои случаи остава незабелязано или се приема за нещо нормално, като естествена част от семейните или интимни взаимоотношения.

То съществува. Има го в ежедневието ни. Много рядко е плод на нечие въображение или по-особена чувствителност. Много по-често е реален факт.

Става въпрос за онова насилие, на което няма свидетели, защото се случва между четирите стени на дома и по тази причина е много, ама наистина много трудно доказуемо.

Формите му на проявление са физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие. 

Жени, пребити до припадък, заливани със студена вода, пак бити, насилвани сексуално, тормозени психически.

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените е инициатива на ООН за премахване на насилието /изнасилване, домашно насилие/, упражнявано върху жени.

 25 ноември е обявен за такъв ден с Резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

ООН приканва правителствата, международните организации и НПО да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден до международна загриженост.

Жените по света са обект на насилие, като размера и истинския характер на този проблем, често остава скрит.

Активистките от различни организации отбелязват 25 ноември, като ден срещу насилието, още от 1981 г.

Тази дата води началото си от жестокото убийство през 1961 г. на трите сестри Мирабал,

политически активистки в Доминиканската република, по заповед на доминиканския диктатор Рафаел Трухильо (1930-1961).

Всяка година на 25 ноември започват 16-те дни на активизъм срещу насилие срещу половете, които приключват на 10 декември, когато е Денят на човешките права. 

В тези дни се организират различни мероприятия, чиято цел е да надигне гласност на проблемите с човешките права и правата хората от различни полове.

СЕБН