На 2-ри юли спортните журналисти отбелязват своя професионален празник.

На този ден през 1924 година в Париж е създадена Международната асоциация на спортната преса, която днес обединява почти 150 национални съюзи.

Международният ден на спортния журналист се отбелязва от 1995 година по инициатива на Международната асоциация на спортната преса.

Определението за спортна журналистика е социално значима дейност по събирането, обработката и разпространението на спортна информация чрез каналите за масова комуникация – преса, радио, телевизия и интернет.

Честит празник!