Прекратяване на антикорупционната комисия КПКОНПИ и разпускане на специализираните съдилища.

Това предлага “Демократична България” с проекти за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт и Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, пише Сега.

И под трите проекта са се подписали Христо Иванов, Атанас Атанасов и Атанас Славов.

Ако проектът за реформа в КПКОНПИ бъде приет, досегашният състав на комисията, начело с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, ще бъде разпуснат. Проектът предвижда на мястото на КПКОНПИ да бъдат създадени два нови държавни органа – Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.

Месец след приемането на закона, парламентът трябва да избере състава на двете комисии. Производствата по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество по стария ред спират.

Според мотивите на законопроекта, с тази реформа ще се компенсират дефицитите на сегашната уредба. Каквито са механичното съчетаване в една институционална структура на твърде различни функции, направено през 2018 г. със събирането на комисиите със спорна ефективност в мегаоргана КПКОНПИ.

Специализираните съдилища и прокуратури, които бяха създадени от ГЕРБ и в които през годините бяха концентрирани всички знакови за властта дела, ще бъдат закрити, ако проектът за промени в ЗСВ на “Демократична България”.

Освен това се предвижда и за избора на председателите на двете върховни съдилища, както и за кадруването в съда, да трябва мнозинство във Висшия съдебен съвет на съдии, избрани от съдии. Като за шефове на двете върховни съдилища ще могат да се избират само съдии, които поне от 5 години са в тях.

Закриването на спецправосъдието цели да гарантират конституционния принцип за независимост на съдебната власт, пише в мотивите на вносителите. “За десетгодишния срок на своето действие, специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не оправдаха заложените със създаването им през 2011 г. очаквания като в същото време поетапно се разширява тяхната компетентност без адекватна оценка на въздействието за изминалия период”, се казва в мотивите.

И се допълва, че обществото възприема спецсъдилищата и спецпрокуратурата “не като независими органи, а като инструмент на “извънредното правосъдие”, което изпълнява политически мотивирани поръчки”. В тази посока са и становищата на Консултативния съвет на европейските съдии и докладите на ЕК.

Според вносителите специализираното правосъдие създава допълнителни рискове за независимостта на съдебната власт и ерозира върховенството на правото.

Спецмагистратите ще бъдат възстановени в съдилищата и прокуратурите, от които са дошли.

Снимка: Сега.