Народният представител от „Продължаваме Промяната“ маг. инж. Деница Симеонова бе избрана за председател на парламентарната Комисия по въпросите на Европейския съюз.

В предишното Народно събрание депутатът от Враца заемаше поста на зам.-председател в същата комисия и оглавяваше българската делегация в Пленарното заседание на конференцията на парламентарните комисии по Европейските въпроси на националните парламенти на държавите членки, както и на Междупарламентарната конференция относно стратегическата икономическа автономия на Европейския съюз.

Комисията по въпросите на Европейския съюз осъществява парламентарен контрол и наблюдение по въпросите, свързани с ЕС, наблюдава дейността на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и следи за прилагането на актовете на институциите на ЕС в Република България.