България заема второ място в света по износ на шест вида стоки, като най-голям дял от тях е експортът на спирачни маркучи, които се произвеждат за автомобилната индустрия.

В глобален мащаб България се нарежда на второ място още при медните пръти и профили, рапицата, амониевия нитрат, месингът (на плочи и ленти) и временно консервираните череши.

Това показва анализ на българската стопанска камара за износа на страната през 2019 година.

България държи 22.2% от световния пазар на патешки черен дроб, въпреки значителния спад в износа. Временно консервираните череши имат 16% дял, месинг на плочи и ленти 15.9%, рапица 14.4%, концентрати на благородни метали 13.5%, спирачни маркучи 13.2%, прясно патешко месо 12.6%, семена от кориандър 12.2%, замразено патешко месо 11.9%.

Стоките, с които България заема водещо място в световния износ, показват известна устойчивост. На първо място са спирачните маркучи, чиито експорт през 2019 г. възлиза на над 223 млн. долара.

Таблица: БСК

Таблица: БСК

Миналата година българският износ е отчел нов рекорд, като е достигнал обща стойност от 33,9 млрд. долара. Това нарежда страната ни на 60-о място сред всички износители в света или с 4 позиции по-нагоре в сравнение с 2018 година. Така България се нарежда непосредствено след Ангола (износ на нефт 98%) и преди Алжир (нефт 97%). В ЕС сме на 20 място, преди Литва, Хърватия, Люксембург, Естония, Латвия, Малта и Кипър. По-малки по население държави от ЕС, които са преди нас, са: Словения – 46 млрд. щ.д., Финландия – 73 млрд. щ.д., Словакия – 91 млрд. щ.д., Дания – 110 млрд. щ.д., Ирландия – 170 млрд. щ.д.

Ръстът на износа ни в щ.д. за 2019 г. спрямо 2018 г. е 0.6%, а кумулативно за последните 5 години е 33.4%. Спрямо 2006 г. – последната преди приемането ни в ЕС, ръстът е 143%. Световният внос е намалял с 4% за последната година, а кумулативният ръст за последните 5 години е 14%. Това означава, че България продължава да печели позиции на световните пазари.

В стойностно изражение групите стоки с най-голям обем на износа са електротехника и електроника, горива и електроенергия и машини. Експортът на първата от тях възлиза на 3,693 млрд. долара.

От категориите стокови групи с най-голям обем на износа като стойност най-голям ръст на експорта за последните 4 години бележат автомобилните части и велосипедите – с 14% между 2015 и 2019 година.

Таблица: БСК

Таблица: БСК

Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход с 12% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4%. Износът на машини и апарати също се представя много добре и бележи средногодишен ръст от 10%, докато световният внос расте с 5%. Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици.

Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2019 г. са средни и тежки нефтени масла 1 263 мил. щ.д. – 21% ръст спрямо предишната година, леки нефтени масла 1 208 мил. щ.д. и с ръст 11% за година.

В топ 10 на стоките влизат още леки нефтни масла, катодна мед, пшеница, медикаменти, анодната мед, концентрати на благородни метали, електроапаратура, царевица и биодизел. Те формиран близо 24% от общия износ на страната.

Диверсификацията на пазарите е един от проблемите пред износа ни, отчитат от БСК.