След около година работа по него Министерството на здравеопазването (МЗ) публикува в петък проект на Национален план за борба с рака с хоризонт 2030 година. Документът е разработен в контекста на Европейския план за борба с рака от февруари 2021 г. – политически ангажимент за обръщане на негативната тенденция при раковите заболявания чрез засилване на профилактиката, скрининга, ранното откриване на заболяването, осигуряването на равен достъп до диагностика и лечение и подобряване на качеството на живот на онкоболните.
Българският план си поставя шест ключови цели, които са в унисон с приоритетите на европейския план и предлага множество активности като скринингови програми, инвестиции в апаратура, регистри, информационни кампании и др., срещу които обаче не стои никакъв финансов разчет и ангажимент. Срещу всяка от предлаганите програми стои уточнението, че “Проектът ще бъде остойностен при евентуално приоритизиране от страна на Министерство на здравеопазването и след неговото подробно разписване“. Това на практика означава, че не е ясно кои от разписаните в плана дейности ще се изпълняват и кои не, кои МЗ счита за приоритет и кои не, както и в каква комбинация ще се изпълняват, което явно ще се решава на някакъв по-следващ етап. Нестабилната политическа обстановка и смяната на политически кабинети допълнително поставя под въпрос реализирането на плана, който бе шанс за реформа на онкологичната помощ у нас, страдаща от множество дефицити.
Предистория
Изготвянето на плана започна през юни 2021 година по време на служебното правителство и беше поверено на работна група с представители от експертните медицински съвети към министъра на здравеопазването, водещи специалисти в сферата на онкологичните и хематологични заболявания, представители на пациентски организации и на фармацевтичната индустрия. Водеща роля при разработването му имаше Българското онкологично научно дружество (БОНД) с председател проф. Асен Дудов и алианс от присъдружни организации.
Този подход бе посрещнат нееднозначно в гилдията, като наскоро бившият здравен министър и директор на Специализираната болница по онкология (СБАЛО) д-р Стефан Константинов в свой коментар в специализирания сайт clinica.bg каза, че Националният антираков план е привитазиран и при изготвянето му държавата се е отказала от функциите си и ги е прехвърлила на частен субект. По-късно в понеделник стана ясно, че Константинов е освободен като директор на УСБАЛО без да се посочват мотиви.
В крайна сметка, обаче, крайната дума за това в какъв вид излиза документът за обществено обсъждане има Министерството на здравеопазването. Планът е претърпял корекции спрямо първоначалния си вариант, но така и не е добил завършен вид с ясни ангажименти от страна на държавата, пише mediapool.bg.

Целия текст четете ТУК