Напредва строителството на новия мост в село Горна Кремена на третокласния път III-103 Мездра – Роман в област Враца. До момента е премахнато старото съоръжение, работи се по долното строене, изпълнени са фундаментите на новия мост, стоманобетонните устои, крила, габиони и част от обратния насип. Предстои монтиране на стоманобетонови греди, изливане на пътната плоча и асфалтови дейности. При добри метеорологични условия в следващите седмици се очаква изграждането на съоръжението да приключи до края на април.

На проведената месечна среща на обекта, в която са участвали представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, на строителя и на надзора е изискано да се работи мобилизирано, за да може качественото изграждане на съоръжението да завърши възможно най-скоро и да се пусне движението по него.

Новото съоръжение ще е с две ленти за движение и тротоари от двете страни с парапети. Изпълнител на проекта е „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД, който бе избран след проведена процедура по ЗОП. Договорът е на стойност 349 736,27 лв. без ДДС и средствата са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Пътят между Мездра и Роман осъществява пряка връзка между областите Ловеч и Враца. Отсечката през село Горна Кремена бе един от обходните маршрути за превозни средства над 3.5 тона при ограничаването на движението през миналата година по път I-1 в участъка между Мездра и Лютидол за модернизирането на трасето от първокласния път.