530 кг. от декар е средният добив  от пшеница в регион Монтана, при ечемика средно от декар е  510 кг .

Над 330 000 дка  са ожънатите площи с пшеница в област Монтана, това са близо 80 на сто от засетите общо 450 000 дка.

Средният добив от  530 кг  е по-нисък от прогнозирания 560 кг от декар , съобщиха от ОД „Земеделие” Монтана. Най-добра реколта отчитат  общините Вълчедръм и Брусарци, съответно 600 и 570 кг средно от декар. Ечемикът е прибран на 90 % при среден добив от декар 510 кг, при прогнозни 540 кг. По  600 средно от декар са ожънали земеделците в общините Лом и Якимово.

Стопаните в община Бойчиновци са приключили с прибирането на ечемика, при среден добив от 450 кг от декар. Средният добив от рапица за регион Монтана  тази година е 300 кг от декар, съобщава Новините от Монтана.

Снимкта е илюстративна.