30 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план на път I-1 в участъка Монтана – Враца и за удвояване на обходния път на гр. Враца. Обществената поръчка е в две обособени позиции.

В първата обособена позиция е изработването на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за път І-1 Монтана – Враца, с приблизителна дължина 29 км.

Отворените 10 предложения са на:

· „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД – 923 000 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 755 200 лв. без ДДС;

· „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 777 350 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „ДеНиДи“ ЕООД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 785 416 лв. без ДДС;

· „РУТЕКС“ ООД – 737 200 лв. без ДДС;

· „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – 777 777 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „Път III-592“, в което са: „ВИА ПЛАН“ ЕООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД – 781 000 лв. без ДДС;

· „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД – 825 000 лв. без ДДС;

· „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 860 000 лв. без ДДС;

· „ТРАНСГЕО“ ООД – 730 000 лв. без ДДС.

Целта е с модернизацията на трасето и изграждането на нов, по-широк път да се повиши безопасността на движение, да се намали броят на произшествията, да се увеличи скоростта на движение, да се ограничат задръстванията и замърсяването на околната среда. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни.

Втората обособена позиция е за изготвянето на идеен проект за удвояване на обходния път на гр. Враца, с приблизителна дължина 15 км. Целта на проекта е проучване на възможните технически решения за изграждане на второ пътно платно, чрез максимално използване на съществуващия път. Срокът за изпълнение на поръчката за проектиране е 150 календарни дни.

Отворените 20 предложения са на:

· „ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ“ ЕООД – 681 000 лв. без ДДС;

· „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД – 615 000 лв. без ДДС;

· Обединение „ИКюИнфра“, в което влизат: „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД и „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД – 530 040 лв. без ДДС;

· „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД – 558 000 лв. без ДДС;

· „Ей Джей Консулт“ ЕООД – 591 500 лв. без ДДС;

· „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 638 000 лв. без ДДС;

· „КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС“ ЕООД – 499 500 лв. без ДДС;

· „ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ“ ООД – 600 000 лв. без ДДС;

· „ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 599 000 лв. без ДДС;

· „КОНТРОЛС“ ООД – 680 500 лв. без ДДС;

· Физическо лице – Апостол Минчев – 599 000 лв. без ДДС;

· „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 620 000 лв. без ДДС;

· „Еко Строй 2019“ ДЗЗД, с участници „ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД и „Строй Индъстри Груп“ ЕООД – 747 000 лв. без ДДС;

· „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 635 000 лв. без ДДС;

· „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД – 615 000 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „РОЛ-СПН ПРОДЖЕКТ”, в което са: „СПН КОНСТРУКШЪН“ ООД и „РОЛПЛЮС“ ООД – 777 300 лв. без ДДС;

· ДЗЗД „Обход Враца 21“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 657 200 лв. без ДДС;

· „ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – 769 000 лв. без ДДС;

· „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД – 995 000 лв. без ДДС;

· „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 501 000 лв. без ДДС.​