Българските деца и младежи на 11 и 15 години се нареждат на първо, а 13-годишните – на второ място по тютюнопушене през последните 30 дни сред 45 европейски страни, сочат данни от доклад “На фокус: здравето и благополучието на юношите“ на СЗО.

Докладът представя резултати от изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC“, което се провежда на всеки четири години.

Според данните, пушилите през последните 30 дни юноши на 11 г. са 9%, а делът им достига до 26% при 15-годишните момчета и 38% при 15-годишните момичета.

Данните бяха представени на съвместна пресконференция, посветена на Световния ден без тютюнопушене на Коалицията за живот без тютюнев дим и Офисът на Световната здравна организация в България по повод Световния ден без тютюнопушене.