Петнадесет нови акушерки се очаква да завършат тази година образованието си във Филиал “Проф. д-р Иван Митев” Враца, към МУ-София, казаха за БТА от учебното заведение. В момента, в трите специалности – “Медицинска сестра”, “Акушерка” и “Лекарски асистент”, за учебната година 2022/2023 г. се обучават  433-ма студенти.

Специалността “Акушерка” е открита през 1990 година във Филиал Враца, като за периода от 33 години интерес към нея винаги е имало. „Професията е благородна и се ползва в обществото с уважение. Успяваме да запълним местата, въпреки демографската криза в страната“, коментираха още от Филиал „Проф. д-р Иван Митев“.

По техните данни 100% от завършилите специалността “Акушерка” се реализират на пазара на труда, но не разполагат с информация дали част от тях заминават за да практикуват в чужбина.