Парламентът реши: За над 2 млн. автомобили в България, които са на възраст над 15 години данъкът скача с 20 до 30%. Това бе прието с гласовете на 107 народни представители. Против се обявиха едва 74, а се въздържа само 1 депутат. Надеждите, че ще има данъчни облекчения за колите с газови уредби заради по-малкото замърсяване на въздуха буквално увисна в същия този въздух т.е. идеята не бе одобрена. Не беше прието още екостандартът на автомобилите да се доказва само на годишен технически преглед, както и във формулата за изчисление на данъка като мощност да се отчитат само двигателите с вътрешно горене, не и на електромобилите. За товарни автомобили между 3,5 тона и 12 тона Общинският съвет приема екоданък между 10 и 30 лева. За мотопеди и мотоциклети, които са в категория поне “Евро 4”, екоданъкът е 20% по-нисък, за “Евро 5 и 6” – 50%. Няма обаче да има по-нисък налог за коли с катализатори. Причината да не бъде прието това предложение пък изглежда почти смехотворна – защото за катализаторите можело да се лъже и по-добре било да се елиминира възможността. По същата причина т.е. пак, защото може да се излъже при имотите пък отпада данъчното облекчение от 50% за основен имот. Така хората можело да декларират като основни имоти повече от един в различни общини. За да не може собствениците да хитреят отпадна и намалението на такса смет за необитавани имоти. Тези собственици, които пък отдават под наем, трябва да декларират това предварително пред НАП и да платят авансов данък върху прихода от наем. За новопостроени сгради пък няма да се подават данъчни декларации. Информацията за определяне на налога ще се предоставя от възложителя на строежа по образец, който ще се определя от министъра на финансите. Всичките новости бяха приети от българския Парламент на второ четене на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.