Във връзка с обществения интерес и множество неизяснени въпроси около работата  на МБАЛ “Вива Медика” до “Зов нюз” беше изпратено отворено писмо от служителите на лечебното заведение. Публикуваме текста без редакторска намеса.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ МБАЛ “ВИВА МЕДИКА”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Обръщаме се към Вас, защото смятаме, че дължим на врачани и най-вече на нашите пациенти, разяснение за събитията, довели до прекратяване на нашата дейност.

Кратката хронология е следната:

Болницата е частна и е разположена в самостоятелна неизползвана сграда на МБАЛ „Христо Ботев” АД по договор за наем, сключен през 2009 г. След поправките на Закона за лечебните заведения от м.декември 2010 г., МБАЛ „Вива Медика“ няма право да развива допълнителни дейности, дублиращи тези на държавното лечебно заведение. Поради това стана невъзможно разкриването на собствена клинична лаборатория. За това сключихме договор за тази медицинска услуга с МБАЛ „Христо Ботев“ по утвърден от тях ценоразпис. От 01.01.2018г. те ни  отказаха подновяването на договорът за клинична лаборатория.

За да отговаряме на изискванията на медицинските стандарти, по които работим и на изискванията на НРД, ние предприехме единствената позволена ни от Закона за лечебните заведения стъпка, а именно – сключихме договор с извънболнична структура за осъществяване на дейност по клинична лаборатория на територията на болницата.

МЦ „Света Ана” /извънболнично лечебно заведение/ оборудва помещение на територията на МБАЛ „Вива Медика“ и създаде организация за 24-часово обслужване.

На 13.12.2017 г. управителят на МЦ „Света Ана” внесе в РЗИ – Враца заявление за разкриване на втора база на клинична лаборатория и бяха платени дължимите държавни такси. Независимо от ясно разписаната процедура по регистрация на промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, публикувана на сайта на РЗИ – Враца, започна една продължителна, и меко казано безсмислена, преписка между РЗИ – Враца и МЦ „Света Ана” единствено с цел да не се изпълни закона и да бъде принудена МБАЛ „Вива Медика” или да преустанови дейност, или да работи с нелицензирана лаборатория. Естествено, болницата прекрати дейност.

Накрая – 06.03.2018 г. получихме отказ за регистрация на лабораторията, след което подадохме жалба до Административния съд..

Искаме да подчертаем, че отказ е направен без да се направи проверка, без да се дадат препоръки за отстраняване на нередности ако има такива. Напротив, мотив е, че има вече един адрес на дейност и единственото, което РЗИ – Враца ни позволява, защото в ЗЛЗ няма подобна забрана, е да разкрием самостоятелна манипулационна. Вторият мотив, който прави впечатление е, че само тази лаборатория, за разлика от всички останали в страната, не може да извършва по договор изследвания на стационарно болни. Подчертаваме, че във всички стандарти, по които работим, изрично е написано „болнична или извънболнична клинична лаборатория разположена на територията или в сградата на болничното лечебно заведение“.

Колкото и непредубедено да се разглежда случая, резултатът от действията  на РЗИ – Враца е ликвидиране на една работеща болница, срещу която няма жалби и сигнали от пациенти, която няма съществени забележки от контролните органи за дейността си и продължава да бъде търсена от своите пациенти. Губещи в случая са както работещите в болницата, така и техните пациенти на фона на продължаващото влошаване  на състоянието на здравеопазването в област Враца. В болницата работеха едни от най-уважаваните и опитни хирурзи в областта. Вече е безспорен и фактът, че безсмисленото затварянето на МБАЛ „Вива Медика“  не подобри състоянието на държавната болница.

Решихме да предприемем последен опит да съхраним болницата си и отидохме на среща в РЗИ – Враца. При първото ни посещение се оказа, че директорът е в отпуск, а държавният служител, който е работил по нашия случай не желае да се срещне с нас.

При второто посещение се оказа, че директорът е командировка, но този път ние бяхме по-настойчиви и се срещнахме с експерта д-р Божидар Кръстев, работил по нашата преписка. Искахме да разберем защо РЗИ – Враца смята, че може да неизпълни задълженията си по закон. Естествено, единствено ни беше казано, че „всичко” е в изпълнение на закона, но кой закон, кой член от него… Всъщност от тази среща стана ясно, че Инспекторатът на МЗ е изпратил писмо до  РЗИ – Враца, в което се дава указание да се спази нормативната база, но нашето дълбоко убеждение е, че те или не са разбрали указанието, или умишлено го пренебрегват.

На следващата среща, вече с директора на РЗИ, след първоначалния му опит да ни подреди в две редици, след заплахата да счупи телефона на един от колегите, след опита да отстрани част от нас, ни заяви, че няма да разреши /всъщност той по закон няма такива правомощия/ да се разкрие тази лаборатория. Отново не ни беше даден отговор на базата на кой нормативен акт е неговият отказ, но поне научихме, че в РЗИ – Враца не познават един от основните закони в здравеопазването – Закона за лечебните заведения.

В началото на тази сага не можехме да повярваме, че една държавна институция, чрез нейните служители, може до такава степен да погази своите задължения и независимо дали от некомпетентност, или по други причини, да затвори работещи структури. Не вярвахме, че няма орган в държавата ни, който да задължи държавните служители да изпълнят своите задължения, че с административни похвати могат да се закриват работни места.

Вероятно някои от Вас ще си кажат: Е нали сте подали жалба в съда? Ако сте толкова уверени в правотата си, това ще се изясни там.

Това е вярно, но също така е вярно, че по този начин болницата се лишава от правото да договаря с НЗОК и да реализира дейност в следващата година. След една година нищо не се знае – при нас законите се менят ежедневно. А може би това е целта?

Уважаеми дами и господа, искаме да изясним и още един аспект от нашата дейност. Тъй като многократно се твърдеше, че едва ли не сме „окрали” държавната болница, искаме да поясним: никога МБАЛ „Вива Медика” не е получила и един лев от МБАЛ „Христо Ботев”; всички услуги, които сме ползвали са били заплащани от нас по цени, определени от държавната болница; всички данъци и такси са платени от нас към МБАЛ „Христо Ботев”; плащанията са извършвани в срок и пълен размер. Всичко гореизложено е документирано и нееднократно проверявано.

От служителите на МБАЛ „Вива Медика”