Близо 70 души от персонала на Общинската болница в Оряхово се обърнаха с открито писмо до всички държавни институции. Вече 5 години общинската болница е в несъстотелност и има назначен синдик. Сградите на болницата са празни, имуществото се руши, а персоналът все още не е получил дължимите за минал период заплати. Медиците от Оряхово обвиняват държавата, заради нейната целенасочена политика за закриване на общинските болници. Те пишат:

Болницата беше обявена във фалит на 09.01.2012 г. с още 17 болници в България. Седалището на болницата е в гр. Оряхово, ул. „Арх. Цолов“ №98.
Закриването на общинските болници беше целенасочена политика на държавата. Вече 6 години синдикът Красимир Петров Иванов се разпорежда с имуществото на болницата, вече 6 години синдикът получава заплати от държавата, с които можеше да се платят заплатите на няколко отделения.
Какво означава „синдик“ – човек, който успокоява хората, че ще си получат изработеното от тях, който си служи с измами и удължава измамите във времето докато делото загуби своята давност.
Медицински работници имат заведени и спечелени дела, за които имат издаден изпълнителен лист. Лекарите, които бяха предоставили своите дипломи и една част от персонала са си получили своето заплащане, друга част получиха заплащане от гаранционния фонд, което обаче не ги удовлетворява, а друга част не са получили нищо.
Много от работниците изпаднаха в немилост – болести, операции, смърт – все неща, за които са необходими пари, но уви, живеем в прекрасната ни родина България, в която управляващите нехаят за тези, които си дадоха труда.
Докога ще се плаща на синдик, защо няма по-кратък срок за вземане на решения? Защо Министерството на здравеопазването нехае за своите работници? Нима те не означават нищо за тях?