Започна Фестивалът на живите човешки съкровища на трансграничния регион Видин-Долж. Началото бе поставено на откритата сцена при Художествената галерия „Н. Петров“ във Видин.

В проявата се включват около 30 танцови групи и индивидуални изпълнители – „живи човешки съкровища“.  Наименование, което става популярно благодарение на програмата на ЮНЕСКО за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство на човечеството.

Фестивалът беше открит от заместник-кмета на Община Видин Венци Пасков.

Днес двете държави – България и Румъния са част от голямото европейско семейство и имат шанса да подобрят стандарта си на живот и продължат да развиват своя потенциал. Това се отнася и за нашия трансграничен регион.

Осъществяването на общия проект за живите човешки съкровища става по Програма Интеррег Румъния България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните бюджети на двете страни.

Целта е да се разработи един огромен ресурс – богатото и уникално нематериално културно наследство, с което разполагаме“ – каза той и поздрави организаторите и участниците във фестивала от името на кмета на Община Видин Огнян Ценков и от свое име.

Първи на сцената излязоха изпълнителите от танцовия състав при Народно читалище „Съзнание-1928 г.“, село Кошава.

По време на събитието бяха показани автентична кухня и някои от традиционните за региона занаяти.

Във Видин фестивалът се провежда от 21 до 23 юни, а в Четате, Румъния – от 28 до 30 юни.

Основната цел на проекта „Живите човешки съкровища на трансграничния регион Видин-Долж“ е да акцентира върху уникалното нематериално наследство, с което регионът разполага и на тази основа да се създадат атрактивни и устойчиви туристически продукти. Това ще допринесе и за запазване на традициите, като се изведе на преден план грижата за хората – „живите човешки съкровища“, които ги олицетворяват и те ще бъдат насърчени да продължат да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения.

Организирането на фестивала е една от дейностите по едноименния проект, който се реализира от Сдружение „Видински фонд „Читалища“, в партньорство с румънската община Четате.