За седма поредна година Окръжен съд – Враца ще проведе Ден на отворените врати. По традиция датата на това събитие е 10 декември, когато е приета Всеобщата декларация за правата на човека от Общото събрание на ООН. Едно от най-важните човешки права е това на справедлив съдебен процес, разглеждан от независим и безпристрастен съд.

Мотото на тазгодишния Ден на отворените врати на Окръжния съд във Враца ще бъде „Права и задължения в съдебния процес“. Гости на съда на 10 декември ще бъдат третокласници от НУ „Иван Вазов“ и ученици от 7 до 10 клас от СУ „Никола Войводов“. Възпитаници на тези две училища за първи път ще влязат в Съдебната палата.

По-малките ще посетят съда в 10 ч., а по-големите – в 14 ч.

Гостите ще бъдат поздравени от и.ф. председател на Окръжен съд – Враца Веселка Иванова, а съдиите Евгения Симеонова и Петя Вълчева, както и младшите съдии Иван Никифорски и Магдалена Младенова ще ги запознаят с дейността на съда и с това какви са правата и задълженията на различните страни в един съдебен процес.