Акцент в нашата конференция са духовните градежи. Преди столетие ентусиазмът и любовта на хората да градят, да създават, да даряват, всички заедно да се обединяват в името на дадена кауза, превръщат самите градежи в символи – послания към бъдното”, каза при откриването на XVI регионална краеведска конференция краеведът към РБ „Христо Ботев” – Враца Калина Тодорова.

Старши експертът към РУО – Враца Румяна Цветкова благодари на участниците и поздрави бъдещите краеведи с пожелание да останат  верни следовници в мисията да съхраняваме и предаваме заветите на предците.

В конференцията бяха представени 27 проучвания,

свързани с полагане на основите на модерното здравеопазване и образование, пощенските съобщения, личности – символ на промяната, модните тенденции в началото на 20 век, ролята на читалищата и театрите, развитието на железниците, дарителството и оброците в нашия регион.

Директорът на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца Силвия Врачовска поздрави изследователите, допринесли за превръщането на конференцията в един от най-значимите форуми на Северозападна България.

Участие взеха представители на културните институции от Северозападна България – регионалните библиотеки, музеите и архивите от Видин, Монтана и Враца, Исторически музей – Оряхово, читалищните библиотеки от региона, ученици от СУ „Козма Тричков”, СУ „Христо Ботев” и клуб „Роден край” – Търнак, студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, представители на Регионално краеведско дружество – Враца, изследователи от БАН. За първи път участваха и представители на община Ботевград – Исторически музей – Правец.