На официална церемония в Градската концертна зала на Община Враца ще бъдат връчени свидетелствата за професионална квалификация на 19 учители, преминали обучение за групова работа с деца от 3 до 6 г. по метода Монтесори.

Тържествената част ще се проведе на 12 септември от 15:00 ч.

Професионалните сертификати ще бъдат връчени от кмета Калин Каменов и ректора на Нов български университет – проф. д-р Пламен Бочков, където бе осъществено и обучението.

Във Враца въвеждането на иновативния метод за предучилищно възпитание, обучение и социализация стартира през 2018 г. Пионери в прилагането на обучението са учителите в детските градини „Слънце”, „Щастливо детство”, „Славейче” и „Европейчета”.

През настоящата учебна година 10 групи/ 3 яслени и 7 целодневни/ в детските градини на Община Враца ще работят по съвременния метод. В момента се обучават 20 учители, които ще го приложат и в началното училище. През октомври предстои и квалификацията на 12 медицински специалисти от яслените групи.