Услугите на близо 20% от общините в България вече са достъпни директно през смартфона след интеграция с Evrotrust.    

За първи път петдесет и две общини в България – близо 20% от всички в страната, започнаха да предоставят услугите си на гражданите и бизнеса чрез отдалечена e-идентификация и посредством е-подписи на документи директно през мобилния телефон – най-бързият и удобен начин за отдалечено получаване на административна услуга, спестяващ време и средства. 

Това стана възможно след интеграция на Evrotrust Technologies, осигуряваща технология и мобилно приложение за е-идентификация, е-подпис и препоръчана е-поща изцяло по дигитален път, без аналог в света като функционалност, в портала за електронни административни услуги auslugi.com, в който към момента са включени 52 общини в България.  

Първата община, интегрирала Evrotrust, е Бургас.

Останалите са предимно средни и по-малки – Банско, Козлодуй, Сандански, Разград, Враца, Троян, Кърджали, Карлово, Севлиево и

други (пълният списък тук). Сред институциите, които вече предоставят е-услуги с Evrotrust, е и една областна администрация – Перник.

С интеграцията всеки гражданин и всяка фирма (представляващият фирмата или упълномощено лице) може да заяви услуга в някоя от тези общини по електронен път, да се идентифицира отдалечено с Evrotrust и да подпише необходимите документи с квалифициран е-подпис (КЕП) на Evrotrust

Това е голяма стъпка към дигиталната трансформация на държавата ни. Evrotrust е мощен инструмент за дигитализация на услугите на държавната администрация, което носи огромни ползи и предимства на гражданите и бизнеса и очакванията ни са постепенно да бъдем интегрирани от всички институции”, коментира проф. д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия. Приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. Мобилното приложение на Evrotrust може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store на всяко смарт устройство – телефон или таблет с операционна система iOS и Android. Първите пет подписа през приложението са безплатни. Evrotrust вече е интегриран от големите банки, застрахователи, пенсионни компании и телекоми.    

Бизнесът в България може да използва Evrotrust и при кандидатстването за безвъзмездна помощ по процедурите,

известни като 3/10 (малки и микро предприятия) и 30/100 (средни предприятия), предвидени от българското правителство за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и осигурени от бюджета на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. 

При първата – 3/10, до 15 юни всяка малка фирма в България,

без значение от сферата на дейност (с изключение на селското стопанство), която е: отчела 20% спад на оборота си през април спрямо средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана и осъществява дейност преди 1 юли 2019 г.; има минимум 30 хил. лв. оборот за предходната година и до 50 души персонал, може да получи от 3 до 10 хил. лв. безвъзмездна помощ (но не повече от 10% от оборота за 2019 г.), предвидена в процедурата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Кандидатстването се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), а документите могат да бъдат разписани с квалифицираните е-подписи на Evrotrust

При схемата 30/100, всяка средна фирма, която е:

отчела 20% спад на оборота си в някой от месеците след 1 февруари до месеца, предхождащ кандидатстването, спрямо спрямо средномесечния оборот през 2019 г.; регистрирана до 31 декември 2018 г.; има минимум 3 млн. лв. и максимум 50 млн. лв. оборот за 2019 г., може да получи от 30 до 100 хил. лв. (но не повече от 1% от оборота за 2019 г.). Също както процедурата за подпомагане на микро- и малките фирми и тази ще се проведе изцяло електронно – чрез ИСУН 2020, което изисква е-подпис, достъпен чрез Evrotrust. Конкретната дата, на която ще бъде отворена схемата за кандидатстване, предстои да бъде обявена.        

През март Evrotrust стана част от инициативата на Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), предоставяща възможност на гражданите и бизнеса да заявяват административни услуги от държавата електронно чрез единния портал egov.bg, като подписват безплатно заявленията си с мобилния квалифициран е-подпис на компанията за периода на извънредното положение. С е-подпис на Evrotrust и през egov.bg гражданите могат да изискват електронно и услуги от общините в България, значителна част от които вече са интегрирани или са в процес на интеграция с ДАЕУ. Също така през целия период на извънредното положение Evrotrust предоставяше безплатно е-подписи на българските граждани и малкия и средния бизнес.  

 

За Evrotrust Technologies

Evrotrust е регистриран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Evrotrust разработи уникална, изцяло българска технология за отдалечена е-идентификация, квалифициран е-подпис и препоръчана е-поща от смарт устройства, която няма аналог в световен мащаб. Evrotrust е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия на квалифицираните доставчици на удостоверителни услуги. Мисията на Evrotrust е да направи боравенето с електронни документи лесно и достъпно. За потребителя това значи по-малко хартия, неяснота и загубено време на опашки пред институциите. Услугата работи автоматизирано по всяко време на денонощието и навсякъде, лесно и бързо. Първоначалната идентификация отнема около минута и половина, след това се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, с който по електронен път, през мобилния телефон, могат да се подписват документи