Детските градини у нас ще започнат да се хвалят със свое собствено производство на зеленчуци, билки и цветя.

Към сградите на забавачките се предвижда да има природен кът, а при възможност и оптина градина. А малките градинари ще имат инструменти и градински пособия, с които да отглеждат засажденията си.

Това е разписано в Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, която е качена за обществено обсъждане на портала за обществени консултации. Предложения може да се подават до 25 март.

Според Приложение 6 към Наредбата природният кът ще представлява пространство за учене, игра и експериментиране с природни материали на открито или закрито. Като освен това могат да бъдат вклчени и опитни полета, зеленчукови градини, зоокътове с площадки за наблюдение и други съоръжения, позволяващи на децата да учат чрез преки наблюдения.

Ще има задължително изградени зони за игра с вода и пясък, пейки, хранилка за птици, маси или дъски за експерименти, експериментални игри.

Това е един много предпочитан и използван модел на личностно развитие в детските градини в Германия.

Сградите трябва да разполагат със зони за игра, зала за спорт и музикални занимания, обслужващи, административни и медицински помещения. Трябва да бъдат изградени кабинети за психолози, ресурни учителни и логопеди.

Психолозите в детските градини ще имат и скрининг за оценка на детското развитие – Denver II, DP3.

Специалистите ще разполагат с кукли, конструктори, различни размери кубчета, с които може да се строи, кутия със сет от диви животни, ферма с домашни животни, пожарна, полицейска кола, линейка, материали за рисуване, за моделиране и кутии, в които детето да съхранява своите рисунки или нещата, които са важни за него, за да има свое лично място в кабинета.

А в кабинета на ресурсния учител са въведени множество изисквания спрямо ресурсите, включително набор за развитие на фина моторика, набор от тренажори за правилен захват и набор тренировъчни ножици.

Увеличават и необходимата площ, полагаща се на едно дете в занималня с кът за хранене и спалня в обособената зона – 5 квадратни метра. 

Освен обособената зона за всяка група поотделно със съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и санитарно-хигиенно помещение, Наредбата въвежда и помещение за учители и помощник – възпитатели.

В занималнята с кът за хранене, освен маса и столове, ще има бяла магнитна дъска или интерактивна дъска, пана, природен календар, килим и меки модули за игра на пода, дидактически материали и пособия за игра, маси за рисуване, куклен театър със сцена, детски музикални инструменти, библиотечен шкаф.

Има изискване и за подобряване на спортната среда в детските градини. В тях трябва да има баскетболни кошове, въжета за скачане, топки, приспобления за плуване, ако имат басейн, и други.

Ще има и площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата. Децата ще имат светофар, стоп палка, 12 сигнално-предпазни жилетки, 10 бр. пътни знаци, 10 конуси, детски велосипед с каска.

Разписано е, че детските градини ще може да кандидатстват по национални и оперативни програми, както и по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 – 2022 г. за финансиране.

В срок до 10 години физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие трябва поетапно да се приведе в съответствие с Наредбата.