„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца се включи в кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“.

Дружеството дари комплект от книги на единадесет училища разположение на територията на област Враца. Художествените произведения ще подпомагат часовете по литература в прогимназиален и гимназиален курс на обучение.

С дарението си ВиК Враца застава зад идеята на  Асоциация „Българска книга“ да се подпомогне образователния процес и да се обогатят училищните библиотеки.