Видин, Монтана и Враца са следващите градове домакини на обучения от серията „Застъпници за природата“ от 1 до 3 декември

при следния график:

• 1 декември, 16:00 ч.: Видин – Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“
• 2 декември, 16:00 ч.: Монтана – Общински младежки дом
• 3 декември, 16:00 ч.: Враца – Природозащитен център „Натура“

Обученията се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и са насочени към будни и активни граждани, които обичат природата и искат да научат как могат да допринасят за живот в чиста и запазена околна среда.

Участието е безплатно.

Целта на обученията е да представят характеристиките на зеленото застъпничество, включващо познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация и др.

Експертите от двете организации вече проведоха срещи с граждани в 21 области на България, като последните градове в националната обиколка ще бъдат във Велинград, Кърджали, Смолян и Хасково.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество. Документът служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи, но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления до институциите.

Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. Темите, които участниците в обученията повдигат най-често, са свързани със сечите в горите и изсичането на дърветата в градска среда, управление на защитени територии, чистотата на въздуха и незаконните сметища.

Гражданите ще могат да задават въпроси и да търсят подкрепа и съвет от опитните природозащитни експерти – Тома Белев и Симеон Арангелов от АПБ и Петко Цветков и Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ.
Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Повече за проекта>> priroda.parks.bg