Вторият ден от Страстната седмица – Велики вторник е денят за просвещение и смирение.

Божият син проповядва в храма, дава своите последни нравствени наставления, разказва притчата за десетте девици, очакващи идването на Господа и притчата за талантите, и прави пророчества за съдбата на Йерусалим.

“1. Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;

2. пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.

3. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;

4. а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;

5. и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.

6. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.

7. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;

8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.

9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.

10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

11. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!

12. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.” (Матей 25:1-12).

Исус ни поучава как да даряваме, разказвайки ни за вдовица, която дала всичко, което имала, а не само излишното.

В този ден се напомня и притчата за талантите – трябва да се трудим и да усъвършенстваме дадените ни от Бога способности.

Който пее или свири, трябва повече да се упражнява, а на когото му е дадено да пише, не трябва да се разсейва с друго.

В словото си пред учениците в храма Христос пророкува и бъдещата съдба на Йерусалим – с опожаряването и разрушаването на Йерусалимския храм от римските легиони под командването на бъдещия римски император Тит.

На Велики вторник по стар обичай девойките извършват ритуално носене на “мълчана вода”. По целия път от извора до дома те не бива да проговарят.

Вярва се, че така водата запазва чистотата и светостта си, придобива пречистваща сила и лековита способност.