Териториална дирекция Северна морска във Варна обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на 35 групи стоки, изоставени или отнети в полза на държавата.

Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Стоките са задържани при митнически проверки през последните години и за тях вече са приключили производствата, водени от дирекцията.

Сред обявените за публична продажба стоки има контейнери, двигатели за леки автомобили, акумулатори, гуми и авточасти, оборудване за сондажни машини.

Също 133 984 броя различни ръчни инструменти, 2280 броя стоки за бита, 1300 електронни запалки и много други артикули.  Предлагат се шест соларни панела и 7 броя соларни инвентори. Те са задържани на Митнически пункт  Варна Запад при опит да бъдат внесени контрабандно между декларирани стоки в контейнер от Китай.

На търга се предлагат и 8 медни казана с различна вместимост, както и други съоръжения за дестилация на етилов алкохол като лули, капаци и охладители, които са иззети от митническите служители през периода  2016 – 2019 г. при установени нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове.

ТД Северна морска обаче напомня, че купувачът на дестилационни съоръжения,

ако не е вписан в Регистъра по реда на чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 142 б, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки следва да подаде заявление до Министерството на икономиката за вписване в регистъра в 14-дневен срок от придобиване на дестилационните съоръжения.

Сред предлаганите на търга стоки има и отделни необичайни артикули.

Сред тях е контрабандно кожено седло за езда, открито е при митническа проверка през юли 2020 г. на МП Варна Запад в контейнер с декларирани стоки за бита и козметика. На търга се предлага и  препариран 30 – сантиметров  гущер, открит е през месец юни м.г. в групажен контейнер от Дубай на българска гражданка, която е изпращач и получател на пратката. Според извършената експертиза и констативен протокол на РИОСВ – Варна, препарираното животно не е от защитен вид по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора /CITES/ и съгласно  чл.57 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията, стоката  може да бъде допусната за свободно обращение.

Всяка стока в търга или група от стоки има начална тръжна цена, като за участие в търга се внася депозит от 20% от началната тръжна цена. За стоките с несъюзен  статус, спечелилият купувач ще трябва да заплати и дължимите мита и ДДС.

Заявления  за участие в търга се подават в деловодството на ТД „Северна морска“ в град Варна. Пълната информация за търга е публикувана и на интернет страницата на Агенция „Митници” www.customs.bg в секция „Публични продажби“ – „Публични продажби по ДОПК“.