Над 50 ученици от двете врачански училища „Иван Вазов“ и „Никола Войводов“ днес посетиха Окръжен съд – Враца в провеждащия се за седма поредна година Ден на отворените врати.

Темата на събитието тази година бе „Права и задължения в съдебния процес“. До обяд гости в съдебната институция бяха третокласници с класен ръководител Илонка Каменова и преподавателя Ивелина Димитрова, а следобед – ученици от седми до единадесети клас, които бяха придружавани от класния ръководител Албена Топашка и педагогическия съветник Пепа Фердинандова.

Мили деца, добре дошли в Окръжен съд – Враца! Нашият съд има много дълга история – следващата година той ще стане на 140 години. Всички съдилища в България са създадени веднага след Освобождението. В началото съдът е бил мястото, където са се решавали спорове, за които хората не могли да се разберат помежду си. И до днес тези спорове продължават да се решават в съда – това са делата за подялба на имущество, за разводи, за осиновявания. Но съдът е и мястото, което гарантира, че в света, в които живеем, ще има справедливост“ –  с тези думи посрещна най-малките гости Веселка Иванова, и.ф. административен ръководител, председател на Окръжен съд – Враца.

Съдия Иванова ги запозна най-общо с това какво е престъпление, как се наказват престъпленията и какви дела най-често се гледат в Окръжния съд. Попита ги също може ли дете да попадне в съда и им обясни, че ако детето е станало свидетел на престъпление, то може да бъде разпитано. Най-често обаче това не става в съдебната зала, а в специална стая, която се нарича „синя зала“ и не се намира в Съдебната палата.

Съдия Евгения Симеонова и младшите съдии Иван Никифорски и Магдалена Младенова обясниха на достъпен език на децата какво представляват законите, какви видове дела разглежда съдът, кои къде стои в съдебната зала по време на делата и отговориха на многобройните им въпроси.

Най-голям бе интересът на малчуганите към наказателните дела.

Те даваха примери от филми, интересуваха се как ще се реши един или друг казус и искаха да научат повече за самия съдебен процес. В края на срещата децата пожелаха да се снимат с тогите на съдията и прокурора, и повечето от тях заявиха, че като пораснат искат да станат съдии.

Съдия Евгения Симеонова и децата си обещаха да се срещнат отново и тогава децата, в ролята на съдебен състав,  да се опитат да осъдят злата мащеха от приказката „Снежанка и седемте джуджета“. На тръгване гостите получиха подаръчета по повод предстоящите коледни празници.

Председателят на Окръжен съд – Враца Веселка Иванова поздрави и учениците от СУ „Никола Войводов“.

Пред тях тя говори за основния закон в Република България – Конституцията, за разделението на властите и видовете власт в страната, за разглежданите дела във Врачанския окръжен съд.

Съдия Петя Вълчева и младшите съдии Иван Никифорски и Магдалена Младенова представиха пред момчетата и момичетата как се образуват гражданските и наказателните дела, какви са страните и техните права и задължения в един съдебен процес,  разликите между наказателните и гражданските дела. Те разясниха на учениците също каква е разликата между умишлено престъпление и такова по непредпазливост, и  защо в някои случаи наказанието може да бъде намалено с една трета. Сред въпросите, които зададоха учениците, бяха кои са най-тежките дела, които са разглеждани в Окръжния съд във Враца и  за какво престъпление се постановява доживотна присъда. За да знаят точно своите права и задължения, в края на срещата, всеки ученик получи като подарък Конституцията на Република България.

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420