Възпитаници на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ представиха своите научни проекти по екологични теми. Събитието откри заместник-кметът Александър Владимиров, който поздрави младите изследователи за положените усилия и им пожела успех при реализирането на проектите.
В научния фестивал участват четири отбора от клуб „Еко Шампиони“, които са преминали през иновативна образователна програма, съчетаваща използването на научен подход и генерирането на решения на местни екологични проблеми.
Проектите на на участниците бяха оценявани от жури, като два от отборите с най-висока оценка ще вземат участие в национален научен фестивал.
Дейностите се реализират в рамките на проект, финансиран чрез Фонд „Активни граждани“.
На събитието присъстваха още: директорът на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Татяна Василева, началникът на РУО – Лорета Колева, представители на Враца Софтуер общество и партньори по проекта.