Ученически общински съвет-Враца отбеляза Световния ден за борба със СПИН, като пресъздадоха лентата с пламъка – символ на този ден с над 200 свещи, запалени пред сградата на Общината.

“Червеният цвят символизира битката за нормален живот на хората болни от СПИН и яростта към липсата на толератност от страна на обществото. Чрез изработката на традиционната лента, показваща всеобщата борба със заболяването, изразихме своята съпричастност към всички засегнати. Тази вечер пресъздадохме лентата с пламъка на над 200 свещи. Целта ни беше не само да изразим своята съпричастност, но и да покажем всекидневната борба на болните, защото информираността има важна роля за предпазване от рисково за здравето поведение, особено сред младите хора. Благодарим на нашите партньори от Община Враца , Младежки дом – Враца , РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВРАЦА и Школа по фотография ВРАЦА към Младежки дом- Враца. Вярваме, че толерантността към болните трябва да бъде изразявана всеки ден, защото “Животът е безценен”!”