На 12-ти декември Църквата почита Св. Спиридон Чудотворец.

Той бил овчар, свят пастир. Отварял кошарите, подкарвал овцете и ги водел на тучни ливади и кристални извори, но имал време и за Господните работи, да възхвалява Бога със славни песнопения.

За свети Спиридон природата била като книга, пълна с чудни икони… Книга, която била отворена пред него ежедневно, за да я изучава. Съзерцавайки цялата тази красота, създадена от Бога, и той, като Давид, възкликвал: „Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро; земята е пълна с Твои произведения.” (Псалом 103:24).

Св. Спиридон се оженил за добра жена и създал истинско християнско семейство. Родила му се дъщеря, която нарекъл Ирина. Но съпругата му починала много млада и Спиридон останал млад вдовец. Не пожелал да се ожени отново.

От този момент нататък той се посветил на Господа. Къщата му била отворена за всеки. Спиридон помагал на всеки бедняк и утешавал всеки страдащ. Неговата молитва вършела чудеса. При светия пастир идвали всички в беда и затова, когато град Тримитунт останал без епископ, народът и духовенството, всички –мъже, жени, дори и децата, започнали да викат: „Искаме Спиридон за епископ!“ След молбите на духовенството и на народа, св. Спиридон бил ръкоположен. И както учениците на Христос от ловци на риба станали ловци на хора, така и св. Спиридон от пастир на безсловесни овце станал пастир на словесно паство, пастир на Църквата.

От този момент нататък грижите му нараснали. Но с Божията помощ св. Спиридон изпълнявал всичките си архиерейски задължения и станал пример за добър Божи пастир. Неговото оръжие била молитвата. И Господ чувал молитвите на този Свой свят епископ и по целия остров ставали велики чудеса. Навсякъде из кипърските земи се чувало името на свети Спиридон.

Св. Спиридон бил наречен „Чудотворец” заради чудесата, които вършел. По неговите молитви стават чудеса и днес. Измежду многобройните му чудеса, днес ще разкажем за няколко от тях…

В Кипър по времето на светеца настанала мъчителна суша, капка дъжд не капвала. Земята започнала да се цепи. Дърветата съхнели. Животните измирали. Хората ужасно страдали. Започнали да мислят да напускат острова и да се заселвят другаде. Тогава помолили св. Спиридон да се помоли за дъжд. Той, заедно с народа, тръгнал на литийно шествие. Вървели из нивите и се молели на Христос. И ето че небето се изпълнило с облаци. Скоро започнало да вали; завалял дъжд, който напоил цял Кипър. Това е чудото, което направил светецът.

Днес имен ден празнуват Спиро, Спиридон, Дарина, Дариела, Дария, Даринка, Дарко, Дари.