На последната сесия за 2020 г. на ОбС-Враца местните съветници отправиха серия от питания към кмета Калин Каменов.

За Владислава Лакова от Демократична България – обединение интересна тема се оказа предстоящата доброволна ваксинация в страната. Те се поинтересуваха каква роля ще има и по какъв начин общинската администрация се подготвя  за доброволната ваксинация? Определила ли е община Враца местата, на които ще бъде извършвано ваксинирането, как ще се ваксинират желаещите, които живеят в селата и ще имат ли съдействие от страна на администрацията за безплатен превоз от центровете, където ще бъдат поставяни ваксините?

Лакова попита още и за прясно разкопаната улица “Иван Ангелов”: “След като има разпореждане за забрана за извършване на ремонтни дейности, защо  ул. “Иван Ангелов” отново е разкопана и не възстановена?”

Георги Генов отправи питане във връзка с качеството на въздуха. Въпросите му бяха: Успява ли общината да се справи с мръсния въздух, има ли оперативен план по който да действа при риск от замърсяване, ясни ли са източниците на замърсяване, които използват твърдо гориво за отопление, колко са случаите на констатирани замърсители, кандидатствала ли е Общината за подмяна на уредите за отопление, колко пъти през тази година са измити улиците от общината и др.

Момчил Янков от ВМРО попита за  влошеното състояние на бившето у-ще “Давид Тодоров” и представи предложение на хора, живеещи в района, училището да се ремонтира и използва за обществени нужди. Може да бъде извършен ремонт на закрития басейн и спортния салон.

Момчил Младенов се опита по иновативен начин да представи питането си, но проблем с техниката не позволи да се види драматичната, според съветника, картина на ул. “Христо Смирненски”.

Младенов посочи, че част от улицата е ремонтирана от собственика на имота, като Общината е поела ангажимент към уличното осветление и ремонт на 200 м.  Към края на 2019г. е било обещано, че този участък ще бъде включен в текущите ремонти. В началото на ноември за половин ден са пристигнали работници, които са започнали текущ ремонт, но към края на деня са си заминали, каза Младенов и попита дали е осъществен текущ ремонт и на каква стойност е отчетен в бюджета за 2020 г. 

Последен в питанията се включи Борислав Банчев от ДПС, който в типично негов стил се опита да “освежи обстановката” : “По-весело да го дадем, празници са.., каза съветникът и “захапа” Момчил Янков от ВМРО. Извън протокола на проведеното заседание Банчев  покани младия съветник да стане новобранец и по този начин да даде пример, че подкрепя проекта на министъра на отбраната за военната служба. Съветникът от ДПС до такава степен разви темата, че стигна до питане към кмета дали ще му отпусне стола на общината, за да организира новобранска…

Снимката е архив на “Зов нюз”