СУ „Христо Ботев” в град Козлодуй, спечели екологичен проект за изграждане на образователна екоцентрична градинка.

Конкурсът за създаване на образователни екоцентрични градинки e част от проект „КонсУмувай: Х като храна” на Фондация ЕкоЦентрик и немската младежка организация JANUN. Реализира се благодарение на експертната подкрепа на Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие”.
„Консумувай: Х като храна” е инициатива, която разработва и изпробва иновативни образователни инструменти на тема устойчиво хранене, като основната тема на проекта е хранителната независимост и суверенитет.

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, е сред 10-те с печеливша идея,

за реализирането на която организаторите осигуряват експертна подкрепа при планирането, създаването и отглеждането на екоцентричната градинка, с използване на природни и органично чисти материали, специализирано онлайн обучение и обучителни ресурси за изграждане и поддържане на градинката.

Осигурява се и финансова подкрепа, която включва фиксирани разходи, необходими за изграждането и развитието на образователната градинка.

Образователната екоцентрична градинка представя нагледно хармоничната връзка на човека с природата.

Тя ни учи, че хората са част от природата и нейните цикли, поради което да бъдем отговорни към средата, в която живеем и да се грижим за живота в нея, означава да уважаваме себе си и своето място в света. Тя е образователен инструмент, като при изграждането й се ангажират учениците и учителите от начален етап, а след като е готова тя е нагледна демонстрация за устойчиво и екосъобразно градинарство.
Координатор на екологичния проект е Ваня Любенова – учител в начален етап на обучение.
Сплотеният екип от педагози в начален етап заедно с учениците са планирали екодейностите и с ентусиазъм очакват пролетните месеци, за да се включат в прилагане на практика на компетентностите, формирани в учебните часове по природни науки.”, разказа Верка Петкова – директор на СУ „Христо Ботев”.