В два поредни понеделника  –  на 18 и 25 ноември – в Районния съд във Враца ще има посещение на студенти от специалностите „предучилищна и начална училищна педагогика“ и „социална педагогика“ към филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца.

Те ще се запознаят със структурата на Районен съд – Враца, организацията на работа и ще изслушат лекция на тема „Разделение на властите. Нормативни актове – видове, структура и нормотворчески процес“. При второто посещение студентите ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра.

Началото на посещенията е в 13.30 ч. Събитието се организира за втора поредна година и е в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“ на Районен съд – Враца.