Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за Бял щъркел (C.Ciconia) в безпомощно състояние в с. Борован.

При проверка на място е установено, че птицата няма видими наранявания, но не може да лети, поради което е изпратена във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ – гр. София.

Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие.

ОТ РИОСВ припомнят, че

съгласно чл. 39 от закона лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение №3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни.