Работодателите все по-често предпочитат да наемат хора в предпенсионна възраст.

От началото на годината и въпреки COVID-кризата, повече от 46 000 души над 55 години са започнали нова работа. Те са с близо 2000 повече в сравнение с 2019 г.

Отношението към работата на различните поколения също накланя везните в полза на по-възрастните. Според работодателите, хората над 55 години са много полоялни, отговорни и по-рядко сменят работното си място.

Недостигът на квалифицирани кадри, в някои сектори също спомага за реализацията на по-възрастните хора.

Освен това, около 57 на сто от компаниите предпочитат да назначат работници в предпенсионна възраст на ръководни позиции.