Българският възрожденски дух и стремеж към просвета и култура все още е жив. Доказаха го за пореден път родолюбивите жители на едно от най-малките населени места в община Мездра – Ослен Криводол, където в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май, беше възродено местното читалище, закрито преди повече от половин век, през 1969 г.
Учредители на НЧ „Развитие-2022“, предтеча на което е основаното през 1931 г. едноименно читалище, станаха 61 души, които живеят или са свързани с полупланинското селище. За председател на Настоятелството беше избрана Диана Иванова, за секретар – Кристина Бакърджиева, а за касиер – Цветелина Антонова. В Проверителната комисия влязоха инж. Тодор Беломорски и адвокатите Гергана Петрова и Красимира Натан. На учредителното събрание беше приет устав на читалището, което предстои да бъде вписано в Агенцията по вписванията. С помощта на дарители читалищната библиотека вече разполага с над 3000 тома, а като първи читател символично беше записан най-невръстният жител на селото – 15-дневният Антон.
По случай възстановяването на просветно-културното средище и Празника на буквите в двора на Кметството се състоя тържество. Художествена програма изнесоха ВГ „Детски свят“, ВГ „Детски свят мини“ и мажоретен състав при Център за подкрепа за личностно развитие – Мездра, Детски танцов състав „Мездренче“ и Средношколски танцов състав при градското НЧ „Просвета 1925“, Женска фолклорна група „Зора“ при НЧ „Наука 1919“ – с. Лик и индивидуални изпълнители. Сред дошлите да уважат тържеството на българщината беше и дългогодишният кмет на Ослен Криводол (1967-1988) Върбан Йолов.
От името на Община Мездра кметът Иван Аспарухов подари на кметския наместник на селото Роман Иванов плакет с двете български азбуки – глаголицата и кирилицата, и икона на Св. равноапостолни Методий и Кирил, както и поздравителен адрес на новоизбрания председател на читалището Диана Иванова. В скоро време Общината ще осигури на читалището и летописна книга. Поздравителни адреси връчиха също председателят на НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра Валентин Вълчев и Мариана Димитрова, секретар на НЧ „Наука-1919“ – с. Лик.
НЧ „Развитие-2022“ – с. Ослен Криводол е 22-рото действащо читалище в община Мездра и третото, което се възражда за нов живот през последните десетилетия, наред тези в Злидол (2004 г.) и Крапец (2007 г.). Единствените населени места в общината, в които понастоящем няма читалища, са Горна Бешовица, Кален, Крета, Очиндол, Старо село и Цаконица.
Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров