Нов проект спечели читалището в село Лиляче. Идеята е под надслов „Празник Гергьовден – мултикултурен продукт на любителските колективи”. В изпълнението на дейностите ще се включат и читалищата в селата Бели извор и Три кладенци.
Проектът е на стойност 11 350 лв. и се финансира чрез Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria
по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21”. Срокът за реализация е една година.
Изпълнението обединява самодейни колективи от трите села с различна етническа принадлежност за създаване на общ атрактивен мултикултурен продукт, който ще се превърне в отворено пространство за провеждане на местни, общински и областни празници.
Предвижда се съвместно участие на деца и родители в различни работилници и инициативи, както и провеждане на концерти в трите населени места.