На днешната дата, 4-ти ноември, русенските корабостроители отбелязват своя професионален празник.

През 1881 година в Русе е построен първият български метален плавателен съд – корабът „Бот-1”.

Така се поставя началото на българското корабостроене.

Корабът е бил с дължина 16 м, широчина 3 м и водоизместимост 60 тона.

Днешният празник се чества  от 1993 година.

Русенска корабостроителница АД е основана през 1881 г., като през онова време в корабостроителницата е построен и първият стоманен кораб в България.

Износът на компанията е насочен към Русия, Китай, Иран, Норвегия, Сингапур, Германия, Кипър, Холандия, Австрия. През този период от време корабостроителницата извършва и ремонтна дейност на речни кораби.

През септември 1991 г. бившият корабостроителен и кораборемонтен завод Иван Димитров е регистриран като Русенска корабостроителница ООД. През април 1999 г. корабостроителницата е приватизирана от Beteiligungsgesellschaft mbH, Германия.

От 2007 г. Русенска корабостроителница АД започва да произвежда плавателни съдове от 7- и над 7 хиляди тона DWT. Строителството им става възможно след инвестиции за проектни разработки и увеличаване капацитета на хелинга – повдигащото и спускащо устройство, чрез което новопостроените кораби слизат на вода.

Към настоящия момент Русенска корабостроителница извършва и кораборемонтна дейност.

През ХV-ХVІІ в. Русе е най-големият корабостроителен център в българските дунавски земи за гребни и ветроходни плавателни съдове. От ХVІІ в. в устието на р. Лом, там където днес е лиманът на Русенска корабостроителница АД, зимува военната дунавска флотилия, достигаща до 50 фрегати, а градът е седалище на адмирал.

При посещението си в Русе през 1640 г. католическият епископ Петър Богдан отбелязва, че понтонният мост между двата бряга на реката е направен от кораби, наречени думбази.

Успехите на русенци в усвояването на река Дунав са отразени в европейската литература чрез историческия роман на Жюл Верн Дунавският лоцман (Jules Verne, Le pilote du Danube), чиито герои и голяма част от повествованието се развива в Русе.