Покупко-продажбата на имот е много сложна задача, особено ако сте от страната на продавача. Пазарът е много конкурентен, предложенията на недвижими имоти изобилстват и е все по-трудно вашето предложение да се открои пред това на конкурентите.

С помощта на реализатор обаче, може да увенчаете мисията си с успех дори в по-кратки от очакваните срокове. Разберете как успешната продажба на жилище до голяма степен зависи от съдействието на брокер и как сътрудничеството с агенция ще ви помогне за целта. Повече по темата споделят от XNVD.

Познания за особеностите и тенденциите на пазара

Реализаторите имат много познания и професионален опит в сферата на недвижимите имоти, което е основополагащо за бързата и успешна продажба. Вижте как това ще ви помогне в следващите редове:

  1. Те са запознати с всички законови изисквания, пазарни тенденции и други фактори, които определят ликвидността и ценообразуването. 
  2. Компетенцията му може да ви помогне за правилното определяне на пазарната стойност на имота ви.
  3. Реализаторът е запознат с особеностите на отделните райони, търсенето към момента и други важни фактори.
  4. Знаят как да представят вашето жилище в най-добрата му светлина, независимо дали това е къща или апартамент.

Това са само някои от направленията, в които опитът и квалификацията оказват тежест.

Маркетингова стратегия за успех

Благодарение на професионалния си опит, знания и умения относно работа с различни платформи, както и достъп по по-голяма клиентска маса, те могат да изградят правилна маркетингова стратегия. Тя е много важна за успешната продажба на вашия имот и открояването на предложението ви пред това на конкурентите.

Умения във воденето на преговори

Много важно предимство на реализаторите, което може да наклони везните във ваша посока в решаващ момент, е умението за водене на преговори. Те са наясно с вашите изисквания и използват различни подходи и стратегии за договарянето на тях с другата страна. Реализаторите следват и защитават вашите интереси.

Помощ с документалната част

За да извършите продажба на вашето имущество, като продавач, трябва да подготвите набор от задължителни документи, които да представите на купувача. Част от тях са: документ за собственост (нотариален акт за покупко-продажба, за дарение, за наследство), удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за липса на тежести, скица и много други.

Сътрудничеството с брокер ще ви помогне значително с тази част от процеса.

Спестяване на време и усилия

Търсенето на купувачи може да отнеме много време и усилия. Съвместната работа с агенция обаче ще ви спести голяма част от тях. Това е много важно, особено ако имате натоварено ежедневие, често ви се налага да пътувате или не разполагате с познания в областта.