Броят на растенията, които са изчезнали като вид през последните три века, е 500 пъти по-висок, отколкото е този на изчезналите преди индустриалната революция, а скоростта на изчезване нараства. Това показват нови данни, представени от специалисти по ботаника. Според проучването, най-малко 571 растения са изчезнали във времето от 1750 г. насам. Това би трябвало да е плашещо за всеки, който яде или диша на тази планета.

„Растенията поддържат целия живот на Земята. Те осигуряват кислорода, който дишаме, и храната, която ядем, и са гръбнакът на световната екосистема”, заяви авторът на проучването Аймар Ник Лугада от Кралските ботанически градини Кю. Уви, той и учените от тази област са убедени, че техният списък от 571 изчезнали растения е само „върхът на айсберга“.

Въпреки „консервативната“ си оценка, изследователите смятат, че реално става дума за четири пъти по-високи темпове на изчезване в сравнение с това, което официално е записано в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата. „Това е много повече, отколкото знаем, и много повече, отколкото би било приемливо“, казва Воронцова. „Страшно е не само заради броя – 571, но и защото изглежда, че това е грубо подценяване.“

Според Организацията на обединените нации, около 1 милион биологични вида в момента са изложени на риск от изчезване. Много учени смятат, че изчезването на видовете и намаляването на биологичното разнообразие трябва да бъдат в новините да не ни дават мира. В сянката на темата за изменението на климата обаче тази тема е „по-малка и по-слабо призната криза“. В същото време финансирането и подпомагането на изчезващите растения е особено предизвикателство от гледна точка на опазването, тъй като те не са толкова симпатични за хората като застрашените животни.

Учените често събират и записват ДНК проби от изчезнали растения в лаборатории на места като Кралските ботанически градини Кю – с надеждата, че иновативни открития и нови техники за отглеждане биха могли да помогнат за спасяването на растенията или да възвърнат изчезналите видове след години.