Педагозите и възпитаниците на детска градина „Единство Творчество Красота“ представиха интерактивни методи на обучение. В рамките на панела „Иновативен учител в дигитална среда“ децата бяха разделени в различни групи, където демонстрираха работа с таблети, участие в образователни електронни игри, както и програмиране.

На педагогическата визита присъства и заместник-кметът Петя Долапчиева, която коментира, че подобен тип иновации в детските заведения са необходими за успешното преминаване на всяко едно дете към училищно обучение.

Директорът на ДГ „Единство Творчество Красота“ допълни, че с внедрените интерактивни методи на обучение се повишават компетентностите на педагогическите специалисти при работа с различни мобилни приложения.

На събитието присъстваха още: представители на Министерство на образованието и науката, началникът на Регионално управление на образованието – Галина Евденова, директори на детски и учебни заведения от Враца, както и педагози.