На 1-ви август 1885 г. е отпечатана първата българска банкнота

в санктпетербургската печатница “Экспедиция госсударственных бумаг”. Тя е с номер 000001, номиналът й е 20 лв. Банкнотата е с големина 150 на 97 мм, в левия й ъгъл е отпечатан държавният герб, има и воден знак на БНБ.

Първата емисия банкноти, които се отпечатват не са приети добре от хората. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите, което създава значително ажио между тях и масово използваните сребърни монети.

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението, когато на 4-ти юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

Днес първата банкнота на България се съхранява в Историческия музей в Габрово.

 

 

 

Източник: national geographic

Снимка: national geographic